POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

 

Unia Europejska wspiera rozwój krajów członkowskich poprzez szeroki wachlarz możliwości które oferują fundusze europejskie. Dzięki różnym programom funkcjonującym w ramach funduszy europejskich mają Państwo możliwość pozyskać środki na rozwój działalności swojego przedsiębiorstwa. Fundusze europejskie obejmują także działania związane z zarządzaniem projektami, w których eksperci firmy BIT-MED Sp. z o. o. chętnie służą pomocą. Każdorazowo, przed przyjęciem zlecenia związanego z funduszami europejskimi przeprowadzamy rzetelną i dokładną analizę potrzeb Naszych Klientów. Następnie, w oparciu o wiedzę i doświadczenie wspólnie z Klientem wypracowujemy optymalne rozwiązanie projektowe. Dzięki temu zarządzanie projektem realizowanym z funduszy europejskich przebiega sprawnie i efektywnie, a firma, instytucja lub stowarzyszenie może czerpać maksimum korzyści płynących z wykorzystania funduszy europejskich.

 

BIT-MED Sp. z o. o. oferuje niżej wymienione usługi związane z funduszami europejskimi:

  • pisanie wniosków o dofinansowanie projektu,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • zarządzanie projektami (realizacja, rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych, rozliczanie, usługi pozostałe),
  • rozliczanie oraz przygotowanie Wniosków o Płatność w ramach realizowanych projektów EFS,
  • konsultacje, doradztwo projektowe.

 

Szczegóły dotyczące zakresu prac ustalamy z klientem indywidualnie, zapraszamy więc do kontaktu.